Sự kiện

{$this->Title}

Hội thảo "Mobil SHC - Bước đột phá trong công nghệ tổng hợp tại TP.HCM"

Hi tho là dp để Mobil gi gm li tri ân đến Quý khách hàng và chú trng nâng cao hiu qu kinh doanh, cht lượng sn phm dch v đồng hành cùng Quý khách hàng.


Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

 

Trước giờ diễn ra hội thảo


Đón tiếp Quý khách hàng tại hội thảo


Trước giờ hội thảo


Kỹ sư trưởng Mobil trình bày tại Hội thảo


Hoạt động tại Hội thảo


Hoạt động tại Hội thảo