Sự kiện

{$this->Title}

Mobil tài trợ Offline lần 2 của Honda City Club Sài Gòn

Logo Mobil 1 được dán trên thân xe Honda City Club SaiGon


Logo Mobil 1 trên thân xe của CLB Honda City Club Sài Gòn


Logo Mobil 1 trên thân xe của CLB Honda City Club Sài Gòn

Honda City Saigon trên đường xuất phát đến Bình Thuận