Sự kiện

{$this->Title}

Cuộc trò chuyện của CEO Brenntag tại talkshow Câu chuyện kinh doanh


CEO Brenntag trò chuyện với tập thể nhân viên TAT Petroleum


CEO Brenntag trò chuyện với tập thể nhân viên TAT Petroleum


Hình ảnh chuẩn bị cho talkshow "Câu chuyện doanh nhân"

CEO Brenntag trước buổi phỏng vấn

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn talkshow "Câu chuyện kinh doanh" với CEO Brenntag

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn talkshow "Câu chuyện kinh doanh" với CEO Brenntag

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn talkshow "Câu chuyện kinh doanh" với CEO Brenntag

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn talkshow "Câu chuyện kinh doanh" với CEO Brenntag

CEO Brenntag và TAT Petroleum Việt Nam

CEO Brenntag và tập thể nhận viên TAT Petroleum Việt Nam